Dịch vụ VPS

Cloud VPS là máy chủ ảo được thiết lập dựa trên công nghệ điện toán đám mây, đáp ứng mong muốn các đối tượng khách hàng có nhu cầu sử dụng máy chủ với toàn quyền quản trị.

Sinh viên
150.000đ /tháng

 • CPU:Intel XEON E5-2680 V2
 • Core:2 cores
 • Dung lượng:40GB [SAS/SSD]
 • RAM:1,5 GB (+1 GB Free)
 • Bandwidth:Unlimited
 • IP Riêng:1
 • Tặng 1 GB RAM khi đăng ký 12 tháng

Startup
300.000đ /tháng

 • CPU:Intel XEON E5-2680 V2
 • Core:3 cores
 • Dung lượng:60GB [SAS/SSD]
 • RAM:3 GB (+1 GB Free)
 • Bandwidth:Unlimited
 • IP Riêng:1
 • Tặng 1 GB RAM khi đăng ký 12 tháng

Business
500.000đ /tháng

 • CPU:Intel XEON E5-2680 V2
 • Core:4 cores
 • Dung lượng:80GB [SAS/SSD]
 • RAM:4,5 GB (+1 GB Free)
 • Bandwidth:Unlimited
 • IP Riêng:1
 • Tặng 1 GB RAM khi đăng ký 12 tháng