Dịch vụ Hosting

Web Hosting là dịch vụ lưu trữ website chuyên nghiệp. Sử dụng Windows có bản quyền đảm bảo chất lượng và an toàn cao nhất.

Sinh viên
20.000đ /tháng

 • Dung lượng:1GB
 • Băng thông:25GB
 • Địa chỉ Email:5
 • Tài khoản FTP:Unlimeted
 • My SQL:2
 • Sub Domain:2
 • SSL:Free

Startup
50.000đ /tháng

 • Dung lượng:3GB
 • Băng thông:Unlimeted
 • Địa chỉ Email:Unlimeted
 • Tài khoản FTP:Unlimeted
 • My SQL:5
 • Sub Domain:Unlimeted
 • SSL:Free

Business
100.000đ /tháng

 • Dung lượng:7GB
 • Băng thông:Unlimeted
 • Địa chỉ Email:Unlimeted
 • Tài khoản FTP:Unlimeted
 • My SQL:12
 • Sub Domain:Unlimeted
 • SSL:Free